top of page

Funktioner

AOLaa.png

AutoAttest

 • YouTube
Administratör

Har du en återkommande faktura varje vecka eller månad? 
Du kan få den autoattesterad genom att sätta villkor för vilken leverantör, konto och vilken/vilka summor.

Bluff.png

Varning för faktura

 • YouTube
Attestant & administratör

Har du varit med om att ha råkat attestera en bluffaktura eller betala en sådan? Med våra kontroller uppmärksammar vi dig om den är en möjlig bluffaktura.

flera administratörer.png

Administratörer

 • YouTube
Administratör

Behöver din platschef se alla anställdas leverantörsfakturor? Genom att göra platschefen till administratör får hen möjlighet att se alla leverantörsfakturor. Givetvis kan hen inte göra några ändringar i inställningar.

konto.png

Konto, projekt &
resultatenhet

 • YouTube
Administratör

Givetvis finns det möjlighet att byta konto, resultatenhet eller projekt. Du synkroniserar över vilka konto som de anställda ska kunna ändra mellan.

flöden.png
 • YouTube

Attestflöde

Administratör

Du kan sätta upp diverse attestflöden beroende på hur du vill att attestflödet skall se ut. Dessa attestflöden ligger sedan som grund för villkorstyrda attestflöden.

flöden.png

Villkorstyrt attestflöde

Administratör
 • YouTube

Har du ett specifikt attestflöde du vill ha som ska styras utifrån leverantör, konto, projekt eller resultatenhet. Då kan du sätta upp detta med hjälp av villkor och attestflödesmallar.

flera administratörer.png

Budget för attest

 • YouTube
Administratör

För varje anställd som ska attestera kan du sätta en budget. Antingen om du sätter 0.- eller en budget man får lov att attestera för kommer personen ifråga få lov att attestera, du väljer om det blir en tvåstegsattest och under vilken budget.

Bluff.png

Sökfunktion

 • YouTube
Attestant & administratör

I listvyn med översikt över alla leverantörsfakturor kan du söka efter leverantörsfakturor på leverantörsnamn, löpnummer eller projektnumret som finns på huvuddelen i Visma Administration.

flera administratörer.png

E-post påminnelse

 • YouTube
Attestant & administratör

Om du har några leverantörsfakturor att attestera får du ett e-post den tid du valt i din profil att du ska få det. 
Har du inte några leverantörsfakturor att attestera får du inget e-post heller.

konto.png

Språk

 • YouTube
Attestant & administratör

Du kan ställa in i din profil om du vill att tjänsten ska vara på Svenska eller Engelska. 

Bluff.png

Attestera en faktura

Attestant & administratör
 • YouTube

En kort genomgång hur du attesterar en faktura, från e-post eller inloggning direkt på www.attestonline.se

konto.png

Exportera konto

Administratör
 • YouTube

En kort genomgång hur du exporterar ut konto från Visma Administration till AttestOnline. 

Bluff.png

Sidopanel & kommentar

Attestant & administratör
 • YouTube

I listvyn med översikt över alla leverantörsfakturor kan du söka efter leverantörsfakturor på leverantörsnamn, löpnummer eller projektnumret som finns på huvuddelen i Visma Administration.

bottom of page