Funktioner

AutoAttest

  • YouTube

Har du en återkommande faktura varje vecka eller månad? 
Du kan få den autoattesterad genom att sätta villkor för vilken leverantör, konto och vilken/vilka summor.

Varning för faktura

  • YouTube

Har du varit med om att ha råkat attestera en bluffaktura eller betala en sådan? Med våra kontroller uppmärksammar vi dig om den är en möjlig bluffaktura.

Administratörer

  • YouTube

Behöver din platschef se alla anställdas leverantörsfakturor? Genom att göra platschefen till administratör får hen möjlighet att se alla leverantörsfakturor. Givetvis kan hen inte göra några ändringar i inställningar.

Konto, projekt &
resultatenhet

  • YouTube

Givetvis finns det möjlighet att byta konto, resultatenhet eller projekt. Du synkroniserar över vilka konto som de anställda ska kunna ändra mellan.

  • YouTube

Attestflöde

Du kan sätta upp diverse attestflöden beroende på hur du vill att attestflödet skall se ut. Dessa attestflöden ligger sedan som grund för villkorstyrda attestflöden.

Villkorstyrt attestflöde

  • YouTube

Har du ett specifikt attestflöde du vill ha som ska styras utifrån leverantör, konto, projekt eller resultatenhet. Då kan du sätta upp detta med hjälp av villkor och attestflödesmallar.

Budget för attest

  • YouTube

För varje anställd som ska attestera kan du sätta en budget. Antingen om du sätter 0.- eller en budget man får lov att attestera för kommer personen ifråga få lov att attestera, du väljer om det blir en tvåstegsattest och under vilken budget.

Sökfunktion

  • YouTube

I listvyn med översikt över alla leverantörsfakturor kan du söka efter leverantörsfakturor på leverantörsnamn, löpnummer eller projektnumret som finns på huvuddelen i Visma Administration.

E-post påminnelse

  • YouTube

Om du har några leverantörsfakturor att attestera får du ett e-post den tid du valt i din profil att du ska få det. 
Har du inte några leverantörsfakturor att attestera får du inget e-post heller.

Språk

  • YouTube

Du kan ställa in i din profil om du vill att tjänsten ska vara på Svenska eller Engelska.